Personalitatile Romaniei :: Dictionar ilustrat in 10 volume :: Autor: Dan Fornade
 
 
 
 
 
Prezentare dictionare
Românii din New York
ArgumentIntroducere

    Românii din New York. Enciclopedie ilustrată este prima lucrare de referinţă de amploare care tratează viaţa şi cultura românilor din zona New York şi împrejurimi, de la începuturi până în prezent, cu capitole legate de istoricul, instituţiile, presa şi personalităţile românilor din această zonă.

    “Enciclopedia” este rodul unei activităţi de documentare desfăşurată pe parcursul a mai bine de două decenii. Un efort uman şi financiar inimaginabil!

“Enciclopedia” este identitatea noastră scrisă, identitate despre care s-a vorbit mult şi s-a scris puţin. Lucrarea se adresează membrilor comunitătii, bibliotecilor şi cercetătorilor americani interesaţi de viaţa şi cultura românilor, mai ales în versiunea engleză, care va fi publicată ulterior.

    “Enciclopedia” este o mărturie despre sufletul, rostul şi destinul celui plecat de acasă, cu neajunsurile de început, cu necazurile dar şi cu bucuriile vieţii în America.

    Asa cum scriam într-o altă carte din aceeaşi serie, peste ani, când se vor scrie alte cărţi pentru şi despre diaspora românească, când praful se va aşterne peste paginile “Enciclopediei”, când munca celor ce vor veni la rând să întoarcă fila istoriei pribegiei noastre va fi doar una de completare şi actualizare a unui material existent, puţini vor realiza greutăţile, condiţiile neprielnice şi relaţiile tensionate din comunităţile noastre de peste hotare în momentul în care acest volum a văzut lumina tiparului.

    Lucrarea de faţă face parte din seria “Citadele româneşti în America”, cu volume separate dedicate marilor comunităti româneşti din SUA şi Canada: New York, Chicago, Cleveland, Detroit, Los Angeles, Miami, Philadelphia, Washington, Toronto, Montreal şi Vancouver. Premieră absolută, “Enciclopedia” prezintă, alături de românii neaoşi, şi principalele grupuri etnice originare din Romania, care au fost seduse de mirajul “Lumii noi”: evrei, macedoneni, armeni.

    Doresc sa mulţumesc tuturor persoanelor care au contribuit, într-o formă sau alta, la realizarea acestei cărţi. In primul rând, doresc să adresez sincere mulţumiri preoţilor români din New York, dintre care s-au distins Pr. Protopop Traian Petrescu, Pr. Dr. Chesarie Bertea, Pr. Dr. Theodor Damian, conducătorilor de organizaţii şi reviste (Justin Liuba, Viorel Chirilă, dr. Napoleon Săvescu) sau unor personalităţi bine-cunoscute în comunitatea română din Queens, Ridgewood, Manhattan şi Brooklyn (Vasile Bădăluţă, Grigore Culian, Etta Păunescu, Lia Lungu, Adriana Hegbeli). Mulţumiri speciale trebuie aduse următoarelor persoane pentru ajutorul pe care mi l-au dat pentru îmbogaţirea colecţiei de documente şi fotografii (Vasile Moldoveanu, Frank Deac, Alex Marmara, Ion Radu, Cristian Pascu). Nu în ultimul rând, as dori să mulţumesc membrilor familiei regretatului ziarist George Roşianu pentru inestimabila arhivă de ziare şi fotografii, pe care mi-au donat-o.

    Nevoia unei lucrări de referinţă despre românii din marea metropolă americană s-a făcută simţită în ultimele decenii, în special după 1989, când zeci de mii de emigranţi români s-au stabilit în Statele Unite şi Canada. S-ar putea ca “Enciclopedia”, ca orice lucrare “de pionierat”, să fie în multe privinţe imperfectă, dar viitoarele ediţii pot aduce corecturile şi actualizările care se impun, în ideea de a oferi - în ultimă instanţă - o lucrare cât mai completă, care să poată fi distribuită în marile biblioteci din America şi din ţară, pentru ca generaţiile următoare să poată avea o dovadă de netăgăduit că şi pe aici au trecut românii şi au lăsat urme şi fapte remarcabile.

Dan Fornade,
10-V-2014
Copyright © Danway Publications. All rights reserved.
<